Hammarström Björn

Doktorand inom akustisk partikelmanipulation.

Tel: 046 - 222 93 71
Fax: 046 - 222 45 27
Inst. för Elektrisk Mätteknik, LTH, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 75 26