Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

Inst. för Elektrisk Mätteknik, LTH, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 75 26